A new FFR resource will be launched soon with support mechanisms in place for journalists based in Ukraine.

Come back soon to find out more on our exciting and valuable new venture.

Незабаром буде відкрито новий ресурс ПФР з механізмами підтримки для журналістів, що працюють в Україні. Поверніться найближчим часом, щоб дізнатися більше про нашу цікаву та цінну нову компанію.

Скоро будет запущен новый ресурс FFR с механизмами поддержки для журналистов, базирующихся в Украине. Вернитесь в ближайшее время, чтобы узнать больше о нашем захватывающем и ценном новом предприятии.